Doktor w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie psychologia. Adiunkt w Katedrze Psychologii Osobowości Uniwersytetu SWPS w Warszawie, pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (psychologia).

Psychotraumatolog (Certyfikat z zakresu psychotraumatologii ESTSS General Certificate in Psychotraumatology)Certyfikowany Psychoonkolog (Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne). W procesie certyfikacji w zakresie terapii EMDR (EMDR-Europe Association, Polskie Towarzystwo Badań nad Stresem Traumatycznym).

Ukończyła specjalistyczne szkolenie w zakresie terapii poznawczo-behawioralnej (TF-CBT) metodą Przedłużonej Ekspozycji (PE) w leczeniu PTSD (Interdyscyplinarne Centrum Genetyki Zachowania UW), szkolenie w diagnozie zaburzeń osobowości i zastosowaniu SCID-II (Ustrukturalizowanego Wywiadu Klinicznego do Badania Zaburzeń Osobowości z osi II DSM-IV) oraz wiele szkoleń specjalistycznych w obszarze pracy z zaburzeniami po stresie traumatycznym.

Posiada doświadczenie w prowadzeniu interwencji kryzysowych w organizacjach i zespołach pracowniczych (w tym zespołach medycznych i ratowniczych).

Trener (Podyplomowe Studium Trenerów Grupowych w Laboratorium Psychoedukacji), coach (Coaching Fundamentals Certificate Noble Manhattan Coaching). Posiada certyfikat z zakresu wykorzystania Profilu Cech Osobowości Kwestionariusza Osobowości DIMENSIONS (Talent Q).

Naukowo zajmuje się tematyką determinant rozpoznawania ekspresji emocji, aleksytymii, rozwojowych konsekwencji kryzysu i stresu traumatycznego, w tym także obszarem psychoonkologii. Autorka kilkunastu artykułów naukowych, zrealizowała kilkanaście projektów badawczych, uczestniczy w wielu specjalistycznych konferencjach naukowych, np. I Międzynarodowa Konferencja Psychologii Pozytywnej w Polsce, Sopot 2013; XIII ESTSS Conference: Trauma and its clinical pathways: PTSD and beyond, Bolonia 201312th European Conference on Traumatic Stress, Human Rights & Psychotraumatology, Wiedeń 2011; The 16th EASP General Meeting, Stockholm 2011; XXIX International Congress of Psychology, Berlin 2008; 26th International Congress of Applied Psychology, Athens 2006; 11 Ogólnopolska Konferencja Psychoonkologiczna, Władysławowo 2012 i 2009.

Posiada kilkanaście lat doświadczenia w pracy trenerskiej i dydaktycznej. Wielokrotnie nagradzana za swoje osiągnięcia dydaktyczne. Prowadzi wykłady i zajęcia praktyczne m.in. na Wydziale Psychologii Uniwersytetu SWPS, na Wydziale Prawa i Administracji UW (Podyplomowe Studia Negocjacji, Mediacji i innych ADR), w Szkole Głównej Służby Pożarniczej (Podyplomowe Studia Bezpieczeństwo i Higiena Pracy). Autor programu zajęć z Psychoonkologii realizowanego w ramach Zastosowań Psychologii na Uniwersytecie SWPS oraz modułu z zakresu Kompetencji Społecznych (Uniwersytet SWPS), prowadzi autorskie zajęcia na studiach podyplomowych z zakresu psychotraumatologii (Uniwersytet SWPS). Promotor prac licencjackich i magisterskich.

Prowadzi szkolenia dla biznesu (np. współpracowała z Brian Tracy International w ramach projektów szkoleniowych realizowanych między innymi dla Citi Handlowy, Kredyt Bank, RMF, Pracuj.pl., obecnie współpracuje z MindShift Lab, 4Results), trenerów, prawników (np. Krajowa Iza Radców Prawnych, Centrum Mediacji Gospodarczej), urzędników, seniorów oraz szkolenia i konsultacje dla osób wykluczonych i bezrobotnych (projekty EFS).

Współpracuje z organizacjami z obszaru pozarządowego, np. Fundacja A kogo?, Fundacja Dorastaj z nami, Fundacja Piękniejsze Życie, Polska Fundacja Sportu i Kultury.

Specjalizuje się w pracy z osobami doświadczającymi przełomowych zmian życiowych, stresu (w obszarze osobistym i zawodowym), oraz zagrożenia życia (trauma, psychoonkologia).

Jest Członkiem Zarządu Interdyscyplinarnego Stowarzyszenia Rozwoju Metod Pracy ze Stresem GROWTH, członkiem Polskiego Towarzystwa Badań nad Stresem Traumatycznym, European Society for Traumatic Stress Studies, Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego.