KARDIOLOGIA

Kardiologia to dziedzina medycyny obejmująca schorzenia i wady układu sercowo-naczyniowego, zarówno wrodzone, jak i nabyte. Kardiolodzy to lekarze zajmujący się diagnozowaniem, leczeniem i profilaktyką chorób serca i naczyń krwionośnych. Do badań zlecanych i wykonywanych przez kardiologów należą: pomiar ciśnienia tętniczego, badanie EKG, USG serca zwane inaczej echokardiografią, próba wysiłkowa, angiografia, badanie serca metodą Holtera.

Kiedy warto udać się do kardiologa?

Kiedy zauważymy u siebie objawy takie jak:

 • bóle w klatce piersiowej,
 • niemiarowe bicie serca,
 • szybkie bicie serca,
 • wrażenie przerywania pracy serca,
 • skoki ciśnienia lub wysokie ciśnienie krwi,
 • pogorszenie tolerancji wysiłku,
 • duszność wysiłkowa lub spoczynkowa,
 • męczliwość,
 • obrzęki nóg,
 • zasłabnięcia o niewiadomym pochodzeniu

W Klinice SaskaMed zajmujemy się leczeniem i diagnostyką chorób układu sercowo-naczyniowego, takimi jak:

 • choroba wieńcowa,
 • nadciśnienie tętnicze – także u kobiet ciężarnych
 • zaburzenia rytmu serca,
 • migotanie komór i przedsionków,
 • nadkomorowe i komorowe zaburzenia rytmu serca,
 • niewydolność krążenia,
 • zasłabnięcia pochodzenia kardiologicznego,
 • diagnostyka dolegliwości bólowych w klatce piersiowej
 • wady serca

NADCIŚNIENIE TĘTNICZE W CIĄŻY

Ciąża jest szczególnym okresem w życiu kobiety. W tym okresie dochodzi do wielu istotnych zmian w zakresie działania wielu narządów i układów. Również bardzo istotne zmiany zachodzą w obrębie układu krążenia. Najważniejsze z nich to zwiększenie objętości krążącej krwi, przyspieszenie czynności serca, obniżenie ciśnienia tętniczego, a także redystrybucja przepływu krwi .

Ciąża jest dużym obciążeniem dla serca i całego układu krwionośnego. Dlatego też wszystkie kobiety, u których występują problemy kardiologiczne w ciąży powinny być pod ścisłą kontrolą zarówno ginekologa jak i kardiologa.

Nadciśnienie tętnicze jest najczęstszym problemem medycznym u kobiet w ciąży. Może ono występować u około 15% kobiet będących w ciąży oraz może być przyczyną około jednej czwartej wszystkich pobytów szpitalnych kobiet w ciąży. Ponieważ kobiety rodzące obecnie są coraz starsze ten problem staje się coraz to większy. Wystąpienie jednej z postaci nadciśnienia tętniczego w okresie ciąży jest związane z istotnym ryzykiem wystąpienia powikłań zarówno u matki, jak i płodu lub noworodka.

W prawidłowej ciąży obserwuje obniżenie ciśnienia tętniczego do 22–24 tygodnia ciąży. Spadek dotyczy przede wszystkim ciśnienia rozkurczowego, zwykle o około 10 mmHg w pierwszym trymestrze ciąży oraz średnio o 15 mmHg w drugim trymestrze ciąży. Po tym okresie ciśnienie tętnicze stopniowo powraca do wartości obserwowanych przed ciążą.

Podział nadciśnienia u kobiet ciężarnych:

 • Nadciśnienie tętnicze istniejące przed ciążą- definiowane jako ciśnienie ≥140/90 mmHg, rozpoznane przed ciążą lub do 20. tygodnia ciąży
 • Nadciśnienie tętnicze indukowane ciążą, bez towarzyszącego białkomoczu- nadciśnienie ≥140/90 mmHg rozpoznane po 20 tygodniu ciąży
 • Nadciśnienie tętnicze istniejące przed ciążą, z nałożonym nadciśnieniem tętniczym ciążowym z towarzyszącym białkomoczem przekraczającym 3g/ dobę

Ciąża u kobiet z nadciśnieniem tętniczym jest ciążą wysokiego ryzyka i może się wiązać z następującymi powikłaniami:

 • wewnątrzmacicznym ograniczeniem wzrastania płodu lub nawet jego obumarciem,
 • wystąpieniem nałożonego stanu przedrzucawkowego,
 • przedwczesnym oddzieleniem się łożyska,
 • wcześniejszym zakończeniem ciąży.

Kobiety z nadciśnieniem ciążowym łagodnym i umiarkowanym nie wymagają hospitalizacji i mogą być prowadzone przez kardiologa ambulatoryjnie. Pobyt w szpitalu zaleca się tylko w przypadku ciężkiego nadciśnienia, gdy jego wartości przekraczają 160/110 mmHg.

 

lek.med. Edyta Kostarska- Srokosz     → więcej
Specjalista kardiologii
Dni i godziny przyjęć: czwartek 15.30 – 21.00