Psycholog, Psychotraumatolog (Certyfikat z zakresu psychotraumatologii ESTSS General Certificate in Psychotraumatology) certyfikowany w Europejskim Towarzystwie Badań nad Stresem Traumatycznym (ESTSS). Interwent Kryzysowy II stopnia (Uniwersytet SWPS).

Terapeuta EMDR w procesie certyfikacji w zakresie terapii EMDR (EMDR-Europe Association, Polskie Towarzystwo Badań nad Stresem Traumatycznym. Specjalista I stopnia neuropsychoterapii (EEGBiofeedback).

Ukończyła specjalistyczne szkolenie w zakresie terapii poznawczo-behawioralnej (TF-CBT) metodą Przedłużonej Ekspozycji (PE) w leczeniu PTSD (Interdyscyplinarne Centrum Genetyki Zachowania UW), specjalistyczne szkolenie w diagnozie zaburzeń osobowości i zastosowaniu SCID-II (Ustrukturalizowanego Wywiadu Klinicznego do Badania Zaburzeń Osobowości z osi II DSM-IV).

Coach, trener biznesu, specjalista marketingu i reklamy (Wyższa Szkoła Działalności Gospodarczej w Warszawie). Posiada certyfikat do analizy i feedbacku Talent Q. Prowadziła sesje mentoringowe dla coachów Noble Manhattan oraz studentów Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.

Jest autorem programów rozwojowych dla osób zagrożonych wykluczeniem zawodowym, osób bezrobotnych oraz programów wspierających zespoły realizujące programy Pomoc na Rynku Pracy realizowanych przez Gminy, PUPy, MOPSy i inne organizacje państwowe.

Autor badań z zakresu konsekwencji stresu traumatycznego, autor artykułów wspierających rozwój osobisty.

Posiada doświadczenie w pracy na OIOM dziecięcym oraz oddziale kardiochirurgii (pielęgniarka anestezjologiczna i instrumentariuszka).

Posiada doświadczenie w prowadzeniu interwencji kryzysowych w przedsiębiorstwach i zespołach pracowniczych (w tym zespołach sprzedażowych, obsługi klienta, medycznych i ratowniczych). Prowadziła interwencje w zakresie opieki położniczo-ginekologicznej, psychoonkologicznej, straty osób po samobójstwach i śmierci bliskich osób, traumy seksualnej (gwałt, pedofilia), interwencje w zespołach po śmierci lub ciężkim wypadku współpracownika, śmierci samobójczej współpracownika, itp.

Posiada doświadczenie menedżerskie w zakresie zarządzania projektami oraz zasobami ludzkimi (Nasza Tv, Tennis Magazin – dyrektor sprzedaży, MediArt – dyrektor Marketingu i Nowych Projektów, House of Minds Dyrektor Sprzedaży, Brian Tracy International Dyrektor Wsparcia Sprzedaży; projekt z zakresu budowania kompetencji trenerskich w tym wkład merytoryczny).

Prowadzi szkolenia dla biznesu (np. współpracowała z Brian Tracy International, Mabor w ramach projektów szkoleniowych realizowanych między innymi dla Citi Handlowy, Kredyt Bank, RMF, Pracuj.pl., Sanofi Aventis, Siemens, i wielu innych przedsiębiorstw – średnich i korporacji, obecnie współpracuje z MindShift Lab oraz 4Result).

Wykonywała działania doradcze w zakresie budowania strategicznych aliansów w biznesie i organizacjach pozarządowych.

Założyciel i Prezes Interdyscyplinarnego Stowarzyszenia Rozwoju Metod Pracy ze Stresem GROWTH, członek Europejskiego Towarzystwa Badań nad Stresem Traumatycznym (ESTSS), Członek Polskiego Towarzystwa Badań nad Stresem Traumatycznym.