Położna

Wykształcenie:

  • Warszawski Uniwersytet Medyczny, studia stacjonarne drugiego stopnia- magisterskie na kierunku Położnictwo, ukończone z wyróżnieniem
  • Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, Podyplomowe Studia Prawa Medycznego, Bioetyki i Socjologii medycyny

Miejsca pracy:

Od października 2015r. wykonuje zawód wykładowcy akademickiego w Zakładzie Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie kształci przyszłe położne oraz ratowników medycznych. Posiada Certyfikat uprawniający do pobierania rozmazów cytologicznych w skryningu raka szyjki macicy wydany po egzaminie centralnym przez Centralny Ośrodek Koordynujący Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi oraz Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy przy Centrum Onkologii-Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Wspołpracuje z Centrum Medyczno-Diagnostycznym Sp. z o. o. w Siedlcach w ramach pobierania rozmazów cytologicznych. W grudniu 2015r. ukończyła kurs specjalistyczny „Ordynowanie leków i wypisywanie recept” organizowany przez Warszawski Uniwersytet Medyczny. Opracowywała artykuły nt. ciąży, porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem do portalu i magazynu wylecz.to na zlecenie firmy Farmacja Polska Sp. z o. o. Publikuje także badania naukowe z zakresu położnictwa w czasopismach specjalistycznych.