USG PIERSI 

USG piersi, jest to badanie, w którym dzięki wykorzystaniu fal ultradźwiękowych uwidacznia się tkanki wchodzące w skład piersi. Jest to badanie szybkie, wygodne  bezbolesne, a wstępny wynik można uzyskać już podczas jego przeprowadzania. Do badania USG piersi nie trzeba się specjalnie przygotowywać. Ginekolodzy zalecają wykonanie badania USG u kobiet między 20 a  40r.ż., następnie zaleca się wykonywanie badania mammografii. Najlepszym momentem na wykonanie tego badania, jest okres między 1 a 10 dniem cyklu miesiączkowego. Badanie jest nieszkodliwe dla zdrowia, nie ma przeciwwskazań do jego wykonania również w ciąży. USG piersi powinno być poprzedzone wywiadem lekarskim. Na badanie należy przynieść wyniki poprzednich badań USG i mammografii, jeżeli były takie wykonywane.

Wskazaniem do wykonania USG piersi są:

  • ból piersi
  • zmiana w piersi wyczuwalna przez dotyk podczas samobadania
  • wyciek wydzieliny z brodawki sutkowej
  • badania kontrolne wcześniej rozpoznanych zmian łagodnych
  • występowanie raka sutka w wywiadzie rodzinnym
  • stosowanie hormonalnej terapii zastępczej

WAŻNE!

  • Pierwsze USG zaleca się aby wykonać w 20 roku życia. Do ukończenia 30 roku życia warto je natomiast powtarzać co 2 lata, a potem raz do roku, jeśli lekarz nie zaproponuje inaczej. USG wykonuje się częściej, jeśli w rodzinie były przypadki raka lub stwierdzono mutacje genów BRCA1 i BRCA2.

  • Pierwszą mammografię zaleca się około 35-40 roku życia, następnie powtarza się ją co ok. 1,5-2 lata.